Ondersteuning scholen met de doelgroep ernstige en meervoudige beperkingen

20 februari 2019

Op 1 maart 2019 start Michelle Verreydt (michelle.verreydt [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) als halftijds pedagogisch begeleider ernstige en meervoudige beperkingen (EMB). Zij maakt deel uit van het team buitengewoon onderwijs in de Dienst Curriculum & vorming. Michelle is beschikbaar op maandagnamiddag, donderdag en vrijdag. Zij zal nauw samenwerken met de regionale begeleiding. Haar opdracht omvat de aansturing en de opvolging van de twee bestaande stuurgroepen: enerzijds de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, anderzijds de regio’s Antwerpen, Mechelen-Brussel en Limburg. Daarnaast zal zij ingaan op vragen van scholen, zowel buitengewoon basisonderwijs als buitengewoon secundair onderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Multiplus (KU Leuven) vernieuwden ook hun samenwerking, waarvan Katrijn Vastmans (Katrijn.vastmans [at] kuleuven.be) de vertegenwoordiger is. Katrijn werkt twee en een halve dag per maand voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt de begeleiding vanuit een wetenschappelijke invalshoek.