Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften tijdens schooljaar 2017-2018

29 juni 2017

Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 2-4-6-7, rechtstreeks aangemeld worden bij de BuO-scholen van de betrokken types. Die scholen hebben de middelen ontvangen om die leerlingen te begeleiden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor continuïteit in hun begeleiding. Concreet wil dat zeggen dat voor het schooljaar 2017-2018 de betrokken leerlingen begeleid worden door de scholen van buitengewoon onderwijs die nu al samenwerken met onze scholen van gewoon onderwijs en dat ongeacht het onderwijsnet waartoe de scholen behoren.

Voor de begeleiding van leerlingen type 1-8-3-9-7 (STOS)- type basisaanbod pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens het schooljaar 2017-2018 eveneens voor continuïteit waar mogelijk. De betrokken leerlingen worden aangemeld bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Van daaruit kunnen dan afspraken worden gemaakt met het ondersteuningsnetwerk waar de school die tot nu toe instond voor de GON-begeleiding, toe behoort (en dat ongeacht het onderwijsnet). Via overdracht van middelen kan de lopende ondersteuning worden gecontinueerd. Wat de ondersteuningsnetwerken van het vrij onderwijs betreft, monitoren de zorgloketten al die vragen met het oog op een optimalisering van de werking in de daaropvolgende jaren.