Officiële opening nieuwbouw Vita et Pax-college, Schoten

07 februari 2018
Na een welkomstwoord door de directeur en een dankwoord van de voorzitter van de raad van bestuur komt directeur-generaal Lieven Boeve aan het woord over de grote uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan bij hun scholenbouwprojecten.
Plaats van de feestelijkheden: Victor Frislei 18, 2900 Schoten.