Nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel

11 januari 2017

Deze week legde de minister van onderwijs haar nota over het ondersteuningsmodel voor advies voor aan de VLOR. Begin november was er een consultatienota met een ruwe schets van de hervormingsplannen op korte en lange termijn. Op basis van alle verkregen input bezorgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een reactie aan de overheid (Nieuwsbrief 65 van 22 december 2016). Tegelijkertijd bezorgden wij de voorlopige visietekstOnderwijs voor alle leerlingen in 2025’, goedgekeurd door de raad van bestuur op donderdag 15 december 2016.

Op basis van de verkregen feedback van alle betrokkenen hebben kabinet en departement de nota herschreven. In deze tekst legt de Vlaamse Regering binnen de beschikbare kredieten de principes van het ondersteuningsmodel vast. Deze principes worden nu voor advies voorgelegd aan de VLOR en zijn de basis van verder regelgevend werk, dat uitwerking heeft op 1 september 2017.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt nu een advies- en overlegprocedure via een transversale directiecommissie (gezamenlijk BuO, BaO en SO) op 12 januari, een gemeenschappelijke vergadering van het Vlaanderenbreed Overleg van de Niveaucoördinatoren, een transversale adviesraad (gezamenlijk BuO, BaO en SO) op 17 januari, en het colloquium buitengewoon onderwijs op 20 januari. Onze reactie op de consultatienota en de voorlopige visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ zullen de toetssteen zijn.