Nieuwsbrief Multiplus juni 2018

03 juli 2018

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze houden je ook op de hoogte van interessante activiteiten over de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus.

Vanuit het team buitengewoon onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming willen we de nieuwsbrief Multiplus van juni 2018 graag onder de aandacht brengen. Via de website van Multiplus kom je meer te weten over hun activiteiten en kun je je als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook gratis op hun nieuwsbrief abonneren.