Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel 4 juli ’18

04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

De Vlaamse Regering beslist over de overgangsmaatregel voor de kleine types formeel op 20 juli 2018. In totaal voorziet de overheid 16,7 miljoen euro extra voor de ondersteuning van leerlingen met een IV, V of GV type 2, 4, 6 en 7-auditief in het gewoon onderwijs. In dat extra budget zitten de extra begeleidingseenheden vervat en werkingsmiddelen aan 161,257 euro per begeleidingseenheid (dit is het bedrag dat decretaal is vastgelegd).

Voor leerlingen type 2 wordt het aantal begeleidingseenheden per leerling opgetrokken tot 5,5. Voor leerlingen met een verslag type 4, 6 of 7-auditief worden globaal genomen vier begeleidingseenheden per leerling voorzien en voor leerlingen met een gemotiveerd verslag type 4, 6 of 7-auditief twee begeleidingseenheden. De overheid blijft kiezen voor een 'pakketfinanciering'. Dat betekent dat de buo-scholen een globaal pakket krijgen voor de ondersteuning van die leerlingen op basis van het aantal inschrijvingsverslagen, verslagen en gemotiveerde verslagen, geteld op 1 februari 2018 in de databanken van de overheid.

Voor type 6 heeft de overheid rekening gehouden met de verhouding ‘ernstig-matig’ uit het GON-verleden. Dat houdt in dat 60 % van het aantal leerlingen type 6 in het gewoon onderwijs vier begeleidingseenheden per leerling genereert en 40 % twee begeleidingsheden per leerling genereert. Ook het verdelingsmechanisme blijft voor de overgangsmaatregel hetzelfde: de buo-scholen die GON en/of ION deden in het verleden krijgen extra middelen vanuit de overgangsmaatregel.

De overheid blijft de nadruk leggen op netoverschrijdende samenwerking en solidatiteit. Daartoe stelt ze een tabel ter beschikking met het overzicht van het aantal begeleidingseenheden per type en per buo-school. De dienstbrieven over de overgangsmaatregel ondersteuning kleine types worden meteen na de beslissing van de Vlaamse regering op 20 juli 2018 naar de buo-scholen verstuurd.

Werkingsmiddelen type 6

Decretaal is 161,257 euro per begeleidingseenheid aan werkingsmiddelen voorzien. Over een correctie voor type 6 is nog geen beslissing genomen. Daarvoor moet worden ingegrepen op de regelgeving. Het kabinet gaf voorrang aan de overgangsmaatregel voor de ondersteuning van de kleine types.

Coördinatie ondersteuningsnetwerk vanuit middelen competentiebegeleiding

Aan de voorzitters van de beheerscomités van de ondersteuningsnetwerken werd opgevraagd aan welke buo-school per ondersteuningsnetwerk de middelen voor coördinatie mogen worden toegewezen. Intussen werd dit overzicht bezorgd aan het departement Onderwijs. De coördinatie-middelen kunnen worden ingezet vanaf 1 september 2018.

Thema’s voor de externe stuurgroep schooljaar 2018-2019

Vanaf 22 augustus 2018 komt de externe stuurgroep ondersteuningsmodel terug wekelijks samen. Aan volgende thema’s wordt gewerkt: open-end-financiering van de ondersteuning kleine types, monitoring van het ondersteuningsmodel en evaluatie.