Nieuwe verkozenen algemene vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen

05 december 2019

Op 3 december verkozen de leden van het comité besturen regio West-Vlaanderen twee nieuwe afgevaardigden voor de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen samen met drie andere collega’s de besturen van hun regio. De raad van bestuur nam op 5 december kennis van de resultaten. Werden verkozen: Patrick Proot (Saeftinghe katholiek basisonderwijs Oostkust vzw) en Rudi Weyne (Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene (V.K.B.B.) vzw).

We feliciteren de kandidaten van harte met hun verkiezing en danken hen voor hun engagement.