Nieuwe structuuronderdelen duaal leren (deeltijds) secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

05 juni 2019

Met ingang van 1 september 2020 wordt een aantal nieuwe structuuronderdelen duaal leren voorzien. We beperken ons in het overzicht tot die structuuronderdelen waarvoor een standaardtraject wordt ontwikkeld en die ook effectief ingericht kunnen worden. Trajecten waarover nog twijfel bestaat, werden grijs gemarkeerd.

Scholen die een van de nieuwe of al bestaande structuuronderdelen wensen in te richten, moeten een programmatieaanvraag doen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-SO uiterlijk 15 september 2019 en bij AgODi uiterlijk 30 november 2019. We verwijzen naar de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2020-2021'. Bij het overzicht van de nieuwe structuuronderdelen geven we aan bij wie je terechtkunt voor meer informatie over de inhoud van de standaardtrajecten die worden ontwikkeld.

Voor meer informatie over de programmatieaanvraag/programmatieprocedure kun je terecht bij Patrick Deboutte.