Nieuwe raamovereenkomst voor brandblussers en onderhoud

26 november 2018

Het huidige raamcontract van vzw ServiKO voor de levering en onderhoud van brandblussers loopt ten einde op 31 december 2018. Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen. Vzw DOKO biedt als Vlaanderenbrede aankoopcentrale nu ook de mogelijkheid aan de schoolbesturen in West-Vlaanderen om in te stappen in de raamovereenkomst met SICLI N.V.. Meer informatie over de raamovereenkomst (incl. prijzen) vind je terug op de themafiche 'Brandbestrijdingsmiddelen'.