Nieuwe raamovereenkomst kopieerapparaten DOKO

26 november 2018

DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma RICOH Belgium voor de huur en het onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijhorende ondersteunende software. RICOH verzorgt ook de lopende raamovereenkomst voor kopieerapparaten en printers in West-Vlaanderen die via vzw ServiKO tot stand kwam. 

Alle inhoudelijke informatie (prijslijst, producten, contactgegevens) kun je terugvinden op onze DOKO website onder de themafiche kopieerapparaten
Dit is een open raamovereenkomst met een looptijd van 6 jaar. Elk katholiek schoolbestuur kan op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO op info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Van zodra we je ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we RICOH op de hoogte en kun je bestellingen plaatsen binnen de raamovereenkomst.