Nieuwe publicatie: Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst

22 februari 2017

'Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst' onderzoekt het DNA van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wat en hoe geloven leerlingen, personeel, directieleden en beleidsmensen? Hoe zien zij de relatie tussen christendom en maatschappij? Hoe vullen zij het begrip ‘katholieke school’ in? Is een katholieke school voor hen een plaats waar het christelijk geloof ter sprake gebracht wordt en een duidelijk herkenbare positie inneemt?

Rond de identiteit van het katholiek onderwijs werd in de periode 2008-2015 aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een breed wetenschappelijk onderzoek gevoerd bij meer dan 20 000 respondenten (kinderen, jongeren en volwassenen). De resultaten geven een duidelijk beeld van de huidige toestand en de toekomstperspectieven. Het is nu dat keuzes moeten gemaakt worden: is de katholieke identiteit voor de school een prioritair aandachtspunt en, zo ja, op welke manier kan dat concreet vorm krijgen in het pedagogisch en bestuurlijk handelen?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt de kaart van de katholieke dialoogschool. Dit model wordt gedragen door een open en kritisch geloof en combineert aandacht voor de eigen identiteit met levensbeschouwelijke openheid. In welke mate bestaat voor dat uitdagend project, met zijn opportuniteiten en valkuilen, een draagvlak bij leerlingen en volwassenen?

Voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen dat trouw wil blijven aan de traditie en geloofwaardig in een nieuwe context, is de katholieke dialoogschool een wissel op de toekomst.

Meer info en bestellen