Nieuwe procedure terugvordering aanvullende eindejaarspremie

16 januari 2019

De schoolbesturen konden de aanvullende eindejaarspremies van het arbeiderspersoneel terugvorderen bij het Tewerkstellingsfonds. Voor de terugvordering van de eindejaarspremie van december 2018 zullen wij een nieuwe procedure hanteren waarbij wij gebruikmaken van de gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Dat betekent concreet dat het niet langer nodig is om aangiftes in te vullen en door te sturen. 

Vanaf maart 2019 zijn de gegevens beschikbaar en communiceren we verder over de procedure.