Nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering i.v.m. de modernisering so

30 maart 2017

Op vrijdag 24 maart keurde de Vlaamse Regering een mededeling goed m.b.t. de modernisering so. Die bevat aanpassingen aan de voorgestelde basisopties in de eerste graad en aan de matrix in de tweede en de derde graad so:

  • toevoeging van sport als 9e differentiatiemogelijkheid in het eerste leerjaar van de eerste graad
  • wijzigingen in de pakketten van de basisopties in de B-stroom
  • mogelijkheid voor leerlingen om in de B-stroom maximaal drie basisopties en pakketten in een basisoptie te combineren
  • enkele aanpassingen in de matrix voor de 2e en 3e graad so en buso
  • inpassing van OV1, OV2 en OV4 in de matrix
  • mogelijk aanbod Se-n-Se en dbso.

De integrale tekst kan je online nalezen.

Hoewel de aanpassingen aan de matrix niet tegemoetkomen aan de bijsturingen waar de Raad van Bestuur op aandrong, zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen binnen de krijtlijnen van het politieke akkoord de modernisering gestalte geven en ondersteunen vanuit een zorg voor de leerling en met aandacht voor getrapte studiekeuze, transparantie en coherentie.

Alle (tussentijdse) informatie vind je terug op de themapagina modernisering so.

Voor vragen kan je terecht bij moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.