Nieuw sinds 1 september: decreet leerlingenbegeleiding

05 september 2018

Op 1 september trad het decreet leerlingenbegeleiding in werking. Het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding is voortaan een erkenningsvoorwaarde. Op korte termijn is het belangrijk om samen met het CLB het huidige beleidscontract aan te passen.

Aangezien de regierol van leerlingenbegeleiding expliciet bij de school wordt gelegd, lijkt het logisch dat de school daarvoor het initiatief neemt. Daarnaast is elke secundaire school verplicht om een verantwoordelijke voor leerlingenbegeleiding aan te duiden. De andere wijzigingen vind je terug in de mededeling over het decreet.