Nieuw nummer van VONDeling

18 april 2017

Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:

  • Vicariaat onderwijs onder nieuw bestuur
  • Verslag jaarvergadering voor schoolbesturen 19 januari 2017
  • Goede praktijkvoorbeelden van BOS in het aartsbisdom
  • Verslag Dag van de godsdienst
  • Verslag Congres directeurs SO Mechelen-Brussel
  • Verslag Studiedag Elektrische installaties Don Bosco Halle
  • Verslag Dialoogavond rond radicalisering en polarisering
  • Nieuwe schoolinfrastructuur