Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs

29 augustus 2018

Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert de Dienst Lerenden een introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs. Je kunt kiezen uit twee dagen: donderdag 4 oktober 2018 in Gent (Sint-Baafshuis) en vrijdag 5 oktober 2018 in Mechelen (Pastoraal centrum).

De nascholing geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijkeonderwijskansenbeleid. Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context (kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit) ondersteunen? We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Ten slotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door. We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook de rol van de leidinggevende in het GOK-beleid.

Schrijf je in.