Modernisering secundair onderwijs: stand van zaken

11 oktober 2017

Voor wat het dossier modernisering so betreft: er is op dit moment nog steeds onduidelijkheid over de startdatum en de eindtermen. De start die was voorzien op 1 september 2018, wordt onder meer in het advies dat de VLOR recent uitbracht, en waaraan Katholiek Onderwijs Vlaanderen participeerde als lid van de raad secundair onderwijs, ernstig in twijfel getrokken. Verder blijft het onduidelijk of de groep parlementairen die zich buigt over een nieuw format voor de eindtermen, tot een consensus zal komen, dan wel of we zullen starten met de huidige eindtermen. We beseffen dat die onzekerheid ook enorm speelt op het terrein en weegt in de dagelijkse schoolwerking. We proberen je steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, maar kunnen onmogelijk zekerheid bieden waar de overheid geen duidelijke beslissingen neemt.

Op donderdag 19 oktober zal onze raad van bestuur, rekening houdend met de actuele situatie, zich buigen over het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten aanzien van de startdatum van de modernisering so en het implementatietraject van nieuwe leerplannen.

Van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier modernisering so brengen we je op de hoogte.