Modernisering secundair onderwijs: gezamenlijk voorstel onderwijsverstrekkers voor een toekomstig studieaanbod voor de tweede en derde graad

15 september 2016

De Vlaamse Regering zette met de conceptnota tweede en derde graad secundair onderwijs waarover op 27 mei 2016 een politiek akkoord werd bereikt, een belangrijke stap in de richting van een modernisering van het secundair onderwijs. Die voorstellen vormden de startbasis voor verdere discussies. De minister drukte bij de voorstelling haar intentie uit om een participatief traject op te starten met de onderwijsverstrekkers en sociale partners om die matrix verder uit te werken, te verfijnen en op punt te stellen. In antwoord daarop namen de onderwijsverstrekkers samen het initiatief om rond de tafel te gaan zitten met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt over de matrix. Vertrekkend van de uitgangspunten van de nota van de Vlaamse Regering: een getrapte studiekeuze en een transparant, samenhangend en rationeel aanbod dat inspeelt op alle leerlingenprofielen, werd een voorstel van matrix voor de tweede en derde graad uitgewerkt.

Dit voorstel werd op 15 september 2016 aan de minister overhandigd in functie van de verdere beleidsvoorbereidende gesprekken. Het moet nu verder besproken worden om er een zo breed mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak voor te vinden.

Lees verder.