Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool

27 november 2018

Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?”. Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.

Besturen van katholieke onderwijsinstellingen laten zich bij de definitie en vertaling inspireren door het project van de katholieke dialoogschool, de fundamentele kern van het katholiek onderwijs.

In de vorming ‘Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool’ gaan we eerst in op het ‘wat’, het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ van een missie, visie en kernwaarden voor de organisatie. Vervolgens leggen we de link met het project van de katholieke dialoogschool. We verkennen samen hoe zijn essentie en wegwijzers richtinggevend zijn voor de missie, visie en kernwaarden van alle katholieke onderwijsinstellingen .

Ten slotte geven we vanuit concrete praktijkervaringen niet alleen suggesties en tips mee om via een stappenplan tot een gedragen missie, visie en kernwaarden te komen, maar ook om ze te implementeren en ze te doen ‘leven’ in de organisatie.

De vorming richt zich zowel tot besturen die hun eigen missie, visie en kernwaarden kritisch willen bekijken en eventueel herformuleren als tot besturen die in een fusieproces zitten, en de oefening moeten maken voor de nieuwe organisatie.

Dit zijn de concrete data, telkens vanaf 19 uur:
  • Hasselt: maandag 3 december 2018
  • Antwerpen: dinsdag 11 december 2018
  • Gent: donderdag 13 december 2018
  • Brugge dinsdag 29 januari 2019
  • Mechelen: woensdag 6 februari 2019

Schrijf nog snel in voor de sessies in 2018 of reserveer je plaats in 2019.