Missie en visie Katholiek Onderwijs Vlaanderen – licht aangepaste versie goedgekeurd

11 oktober 2018

In functie van de nieuwe beleidsperiode keurde de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op haar vergadering van 4 oktober 2018 een licht aangepaste versie van de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed.

Speerpunten blijven:

  • hoe scholen beter laten samenwerken onder één bestuur
  • concrete implementatie van de katholieke dialoogschool
  • het uitbouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als ledenvereniging en netwerkorganisatie
  • kwaliteitsvolle en geïntegreerde ondersteuning aan onze leden