Mijn EPC vervalt! Wat nu?

13 augustus 2019

Vanaf 1 januari 2009 verplichtte de overheid het energieprestatiecertificaat (EPC) voor grote publieke gebouwen met een bruikbare oppervlakte vanaf 1000 m² in het Vlaams Gewest. Stapsgewijs werd de oppervlaktedrempel verlaagd naar 250 m². Ook onderwijsinstellingen vallen onder de verplichting. Het EPC is gebaseerd op de gemeten, werkelijke jaarverbruiken. Naast een EPC-kengetal, dat de energieprestatie van het gebouw uitdrukt, bevat het certificaat ook een adviesluik met aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.

Wie laat het opmaken?

Het is niet de eigenaar van het gebouw, maar de gebruiker (= het schoolbestuur of de schooldirectie) die een EPC moet laten opmaken. Naast de bouwfysische eigenschappen van het gebouw speelt ook het gebruikersgedrag een belangrijke rol. Als een publiek gebouw waarvoor een geldig EPC bestaat een andere gebruiker krijgt – een ander schoolbestuur– dan vervalt het EPC in kwestie. De nieuwe gebruiker of rechtspersoon moet binnen de vijftien maanden een nieuw EPC laten opmaken. Daartoe moet je wel beschikken over de gemeten energieverbruiken van de nieuwe gebruiker voor een periode van exact één jaar.

Wie stelt het op?

Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. De interne energiedeskundige moet een medewerker zijn die minstens twee jaar relevante beroepservaring heeft in milieuzorg binnen de organisatie. De ‘kandidaat-energiedeskundige’ moet zich registreren bij het Vlaams Energieagentschap, waarna hij/zij een erkenningsnummer krijgt.

Wanneer vervalt het?

EPC’s hebben een geldigheidsduur van maximaal tien jaar. De eerste EPC’s uit 2009 zijn dus begin dit jaar vervallen.

Als de gebruiker van het gebouw voor zijn gebouwen niet (meer) over een geldig EPC beschikt, kan het Vlaams Energieagentschap (VEA) een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro. Het VEA controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC dat op een voor het publiek opvallende plaats moet uitgehangen worden. Uiteraard kan het VEA ook via zijn databank de einddatum van de certificaten controleren.

Besluit: is je EPC vervallen, laat dan een nieuw opmaken.

Energiebesparende investeringen

Ook indien je belangrijke energiebesparende investeringen hebt laten uitvoeren is het toegelaten en kan het nuttig zijn om een nieuw EPC te laten opmaken. Zo kan het EPC een stimulans zijn voor de gebruikers om hen te sensibiliseren en hen op de hoogte te houden van de resultaten van het energiezuinig maken van hun gebouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Franky Wauters en Marc Hendrickx.