Memorandum – Modernisering van het secundair onderwijs

14 maart 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op de modernisering van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

De start van de modernisering van het secundair onderwijs op 1 september 2019 is een enorme uitdaging voor onze schoolbesturen, directie- en lerarenteams. Omdat een kwaliteitsvolle implementatie tijd vergt, pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor elk nieuw leerplan voor een ingroeiperiode van minimaal twee schooljaren. 

De doelstelling van de modernisering blijft: via een getrapte studiekeuze en een transparant studieaanbod ervoor zorgen dat elke leerling op het juiste moment de juiste studierichting kiest. Om dat doel maximaal te realiseren zijn een aantal aanpassingen aan de matrix noodzakelijk, zoals een vierdeling in de derde graad en gerichte aanpassingen in het studieaanbod met arbeidsmarkgerichte finaliteit en in het studieaanbod voor het buitengewoon onderwijs. Ook is er nood aan voldoende algemene vorming in elke studierichting en aan de integratie van duaal leren. We vragen ten slotte ook aandacht voor leerlingen in het stelsel Leren en Werken.  

Welke maatregelen vragen we?

 • Creëer een vierdeling in de derde graad door de finaliteit doorstroming op te splitsen in een stroom richting professioneel en een andere stroom richting academisch hoger onderwijs.
 • Formuleer enkel eindtermen op het einde van de eerste en derde graad.
 • Bewaak brede inzetbaarheid voor een evoluerende arbeidsmarkt:
  • door blijvende aandacht voor algemene vorming, ook voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen;
  • door een ruimere invulling van arbeidsmarktgerichte studierichtingen dan de soms smalle beroepskwalificaties.
 • Profileer duaal leren als een kwaliteitsvol alternatief binnenonderwijs en organiseer kwaliteitscontrole in de bedrijven.
 • Geef perspectief aan het stelsel voor Leren en Werken voor die leerlingen die in duaal leren niet aan bod komen.
 • Creëer kwalitatieve onderwijstrajecten met civiel effect voor kwetsbare doelgroepen en werk een alternatieve studiebekrachtiging uit.
 • Laat elke Se-n-Se-opleiding ook tot een onderwijskwalificatie leiden.
 • Werk ontwikkelingsdoelen uit voor het buitengewoon onderwijs.