Korte vervangingen sneller mogelijk

10 november 2020

Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking. Voor de internaten komen alle ambten in aanmerking.

De afwezigheid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een afwezigheid van minder dan tien werkdagen;
  • de afwezigheid is te wijten aan ziekteverlof, profylactisch verlof of heirkracht ingevolge de coronacrisis.

Scholen/internaten dienen een aanvraag in bij AgODi. Zij motiveren deze aanvraag aan de hand van volgende criteria:

  • scholen melden dat hun werking in het gedrang komt met de huidige aanwezige personeelsbezetting;
  • scholen moeten bewijzen dat ze het systeem van de korte vervangingen hebben uitgeput en dat er geen leerkrachten meer beschikbaar zijn in het lerarenplatform;
  • er moet een vervanger beschikbaar zijn en die wordt ook effectief ingezet.

De school stuurt daartoe een reguliere zending en een verklaring op eer naar AgODi, waarin ze verklaart dat er proportioneel veel afwezigen zijn en alle andere vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput.

De maatregel gaat in op 16 november 2020 en geldt tot 31 maart 2021.

De overheid zal deze maatregel monitoren en desgevallend steekproefgewijs controleren. Bij oneigenlijk gebruik, kan het bedrag worden teruggevorderd.

Bijkomende info volgt via een omzendbrief en na overleg in een technische werkgroep.