Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt een wettelijk kader om op 1 september 2019 de bestuurlijke optimalisering te kunnen starten

16 november 2017

In januari 2015 keurde de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een visienota goed die de start betekende van de operatie ‘bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting’. Met die operatie wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de bestuurskracht van de schoolbesturen verhogen via een schaalvergroting.

Vandaag nam de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken. Uit een monitoring blijkt dat er in het veld een enorme dynamiek ontstaan is. Meer dan 90 procent van de ongeveer 700 schoolbesturen voert gesprekken over mogelijke fusies en verregaande samenwerkingen. De monitoring toont ook aan dat sommige schoolbesturen hun huiswerk af hebben en andere schoolbesturen nog tijd vragen om het proces in hun regio te kunnen finaliseren. Ongeacht de fase waarin de schoolbesturen zich bevinden, hebben zij nood aan duidelijkheid over het toekomstig wettelijk kader.

Om recht te doen aan de bestaande dynamieken en om de stap naar geoptimaliseerde schoolbesturen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen zetten, stelt de Raad van Bestuur de datum van 1 september 2019 voorop. Om chaos te vermijden wil de Raad van Bestuur ook met alle schoolbesturen tegelijkertijd uit de scholengemeenschappen stappen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet aan minister Crevits dan ook een oproep om zo snel als mogelijk de principes van de conceptnota van de Vlaamse Regering van 28 mei 2016 te vertalen in een wettelijk kader.