Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt 300 leraren en schooldirecteurs samen voor leerplanevaluatie

05 februari 2020

Dit en de komende schooljaren gaan de 700 katholieke secundaire scholen in Vlaanderen aan de slag met nieuwe leerplannen. Sinds 1 september 2019 is dat al het geval voor 4 000 leraren en 54 000 leerlingen uit het eerste jaar. Volgend schooljaar komen daar nog eens zo veel bij. Vandaag organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de netwerkorganisatie van katholieke scholen, een Vlaanderenbreed evaluatiemoment waarbij leraren en directeurs ervaringen en indrukken uitwisselen.

“Nieuwe eindtermen en leerplannen zorgen voor grote veranderingen op de klasvloer. Het is onze taak om met onze pedagogische begeleiding onze scholen hierin te ondersteunen en daarbij goed naar hen te luisteren”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Overleg en participatie aanhouden

De nieuwe generatie leerplannen wordt ontwikkeld door leerplancommissies, samengesteld uit leraren, experten uit hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders. Met de Lerarentop zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat participatieve traject verder. 300 leraren en directeurs komen samen op één locatie om feedback te geven over de leerplannen algemene vorming die zij al een half jaar gebruiken en ervaringen uit te wisselen.

“Leerkrachten konden deelnemen aan resonansgroepen bij het uitschrijven van de leerplannen”, zegt Sophie Tits, eerstegraadsdirecteur van KSDiest. “Hun suggesties werden absoluut au sérieux genomen. We vonden een aantal daarvan terug in de definitieve teksten. Dat getuigt van vertrouwen in de knowhow van de leerkrachten.”

“De Lerarentop biedt kansen om een inkijk te krijgen in het plan van aanpak van andere scholen en om tegelijk ideeën en inzichten uit te wisselen”, zegt Rita Peeters, leerkracht Frans en coördinator eerste graad van Regina Pacis Hove. “De leerplantool is een handige tool om het behapbaar en overzichtelijk te maken, maar is er nog verbetering mogelijk. Zo kun je bij de vakgebonden leerplandoelen duidelijk aantonen wat je hebt behandeld en geëvalueerd, maar is dat voor sommige leerplandoelen momenteel moeilijker te toetsen.”

Het creëren van eigen doelenkaders werd versneld ingevoerd, omdat verschillende scholen dit kort na de opstart aankaartten. Dit is ook het geval met de differentiatiemogelijkheid om leerlingen volgens hun sterktes en werkpunten uit te dagen. Die is er gekomen op vraag van meerdere scholen. Ook worden leraren van het nieuwe vak Mens & samenleving meer ondersteund, zodat ze meer beslagen op het ijs komen.

“Met dit soort feedback kan onze pedagogische begeleiding aan de slag om onze ondersteuning doorlopend te verbeteren”, zegt Lieven Boeve. “De ervaring van wie de leerplannen elke dag gebruikt is voor ons zeer waardevol, want zo blijven we kritisch over de ondersteuning die we bieden. Zo blijven we samenwerken met alle betrokkenen aan genereus ambitieus onderwijs.”

Nieuwe generatie leerplannen

Werken met onze leerplannen geeft scholen de garantie dat ze ook de eindtermen realiseren. Onze leerplannen bevatten bovendien verdiepingsdoelen om leerlingen bijkomend uit te dagen en bieden de school ruimte om zijn unieke pedagogisch project te laten doorsijpelen. De nieuwe leerplannen werden ontvet, waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen accenten te leggen. De digitale leerplantool maakt de leerplannen gebruiksvriendelijk en stimuleert samenwerking tussen leraren en -teams.

“De nieuwe leerplannen vergemakkelijken het samenwerken met collega's”, getuigt Sophie Tits. “Daar wordt iedereen beter van: leraren overleggen, leerlingen zien samenhang, en de directeur heeft overzicht. Je merkt ook veel sneller waar je school sterk staat, en waar je bijkomend op moet inzetten.”

“De nieuwe leerplannen vormen de perfecte leidraad om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen voor elk vak, maar ook om hen te ondersteunen in hun zelfontplooiing en hen te bevestigen in hun talenten”, zegt Rita Peeters. “Hoewel de voorbereidingstijd beperkt was, hebben de collega’s zich al intensief verdiept in de vernieuwingen. Ze volgden nascholingen en overlegden binnen de school over manieren om de nieuwe leerplannen, zowel structureel als in de les, stevig in te bedden.”

“In onze leerplannen staan het lerarenteam en de leraar centraal. De leraar is de spilfiguur die leerlingen vormt als persoon, die waardevolle kennis met passie doorgeeft vanuit zijn liefde voor het vak en voor de leerlingen. De digitale leerplantool stelt schoolbesturen, lerarenteams en leraren in staat zelf keuzes te maken om alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Met een maximum aan samenwerking en een minimum aan planlast, hebben leraren een grote impact. Onze nieuwe generatie leerplannen is dynamisch: geen one size fits all.”, zegt Lieven Boeve.

Foto’s van de Lerarentop vind je hier (wordt doorlopend aangevuld)