Katholiek Onderwijs Dijle Demer vzw zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs

09 mei 2019

Katholiek Onderwijs Dijle Demer vzw (KODiD) heeft een vacature voor een pedagogisch directeur basisonderwijs (m/v) voor indiensttreding vanaf 1 september 2019 in de Vrije basisschool Wakkerzeel Pastoriestsraat 48 - 49 3150 Wakkerzeel. De school biedt zowel kleuter als lager onderwijs aan en telt 266 leerlingen.

Kandidaturen worden uiterlijk op  26 mei 2019 via mail gericht aan de heer Jos Petes (jos.petes [at] kodid.be), voorzitter vzw KODiD.