Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019

09 januari 2018

De organieke uitrol van het duaal leren gaat van start op 1 september 2019. Dat betekent dat scholen voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kunnen werken in het kader van het proefproject 'schoolbank op de werkplek'. Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe en lopende studierichtingen duaal organiek.

In het document 'Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019' vind je terug welke opleidingen onder voorbehoud van bekrachtiging bij middel van een Besluit van de Vlaamse Regering volgend schooljaar kunnen worden ingericht. Omdat we de geselecteerde scholen en centra de mogelijkheid willen geven om daarover op tijd met de buitenwereld te communiceren, vragen we de belangstellende scholen en centra om zich – voorafgaand aan de definitieve toewijzing na indiening van alle documenten – kandidaat te willen stellen tegen uiterlijk woensdag 28 februari 2018. Je vindt alle informatie in het document 'Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019'.

Voor verdere info kun je contact opnemen met Eddy Van Autreve.