Kan MVD-personeel aan het werk om de heropstart na de herfstvakantie voor te bereiden?

10 november 2020

Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Vanuit de sector verplichten we geen doorbetaling van de lonen voor het MVD-personeel in deze verlengde herfstvakantie. Als schoolbestuur kun je ook gebruik maken van het systeem ‘economische werkloosheid’ of ‘werkloosheid wegens overmacht’. Om dat in orde te brengen, neem je best contact op met jouw sociaal secretariaat.