Jodiumtabletten op school

13 maart 2018
Moet je school beschikken over jodiumtabletten en zo ja, waar kun je die verkrijgen? Raadpleeg de website nucleairrisico.be om te weten of je school in aanmerking komt om jodiumtabletten ter beschikking te stellen. Informatie voor scholen vind je in het luik 'Collectiviteiten'.
 

Voor collectiviteiten

Elke collectiviteit raden we aan om zich voor te bereiden en zo te zorgen voor de veiligheid van haar werknemers. Een "collectiviteit" is een plaats waar meerdere personen gedurende langere tijd (kunnen) samenkomen (met uitzondering van gezinnen), zoals een school.
 
Bereid je voor:
  • Informeer je over het nucleair risico en de juiste reflexen bij een nucleair ongeval.
  • Hou je intern noodplan up-to-date en oefen het regelmatig.
  • Schrijf je in op BE-Alert. Zo ben je meteen op de hoogte bij een noodsituatie.
  • Volg de sociale mediakanalen van je gemeente, gouverneur of het Crisiscentrum.

Ben je verantwoordelijk voor een collectiviteit in een gemeente op minder dan 20 km van een nucleaire site (10 km voor IRE Fleurus)? Dan raden we je aan om een voorraad stabiele jodiumtabletten te hebben om jezelf, je personeel, de leerlingen en eventuele klanten/bezoekers optimaal te beschermen.

Ben je verantwoordelijk voor een collectiviteit met kinderen (bv. crèches, kinderdagverblijven, kleuter-, lagere of middelbare scholen) buiten deze zones van 20 km of 10 km? Dan raden we je ook aan om deze maatregel uit voorzorg te nemen.  

Jodiumtabletten afhalen bij de apotheker
Ben je verantwoordelijke voor een collectiviteit binnen een nucleaire noodplanningszone of een collectiviteit waar (kleine) kinderen aanwezig zijn in de rest van het land? 
  • Kijk na of jouw organisatie nog jodiumtabletten heeft. Die zijn nog houdbaar. 
  • Gebruik de online module om het aantal doosjes jodiumtabletten voor je instelling te bepalen.
  • Ga langs bij een apotheek in de buurt.
  • Neem je identiteitskaart mee.
  • Op basis van de berekening via de rekenmachine of op basis van je eigen berekening, geeft je apotheker je een voorraad doosjes mee (een doosje per vier personen).
  • Bewaar deze doosjes op een correcte manier (zie bijsluiter) binnen je collectiviteit, net zoals elk ander geneesmiddel, op een plaats die iedereen kent.

Communicatie

Scholen die beslissen om een voorraad jodiumtabletten aan te schaffen, communiceren daarover best naar leerlingen, ouders en personeel. Het volstaat om een brief mee te geven waarin wordt uitgelegd dat de school de jodiumtabletten heeft, en die ook zal uitdelen aan de leerlingen in het geval dat noodzakelijk blijkt. Ouders hebben uiteraard altijd de mogelijkheid om de toediening van jodiumtabletten aan hun kind te weigeren, bijvoorbeeld bij een jodiumallergie.