Ja tegen loopbaanmaatregelen, maar onder strikte voorwaarden

14 februari 2017
Deze middag (14 februari 2017) zaten vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en de personeelsorganisaties met de minister samen over de loopbaanmaatregelen. Elk van de gesprekspartners kreeg de kans om feedback te geven op de voorstellen. Zoals te verwachten, was deze feedback zeer uiteenlopend. De vertegenwoordigers van de personeelsorganisaties hebben als voorwaarde voor verdere gesprekken, antwoorden gevraagd vanwege de Vlaamse regering aangaande de financiering van deze maatregelen, en dit uiterlijk op 10 maart 2017.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen nam tijdens dit overleg het standpunt 'Ja tegen loopbaanmaatregelen, maar onder strikte voorwaarden'. Dat kwam tot stand na een interne advies- en overlegronde en werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 9 februari 2017.