Interdiocesane proeven zijn van hoge kwaliteit. Onderzoek KU Leuven toont dit aan

22 maart 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar interdiocesane proeven (IDP). 64 procent van onze vierdeklassers (ruim 27 000 leerlingen) neemt dit jaar deel aan IDP4. 86 procent van onze laatstejaars (bijna 34 000 leerlingen) neemt deel aan IDP6. Op vraag van de overheid onderzocht het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) de kwaliteit van IDP en de toets van OVSG. In hun rapport worden de proeven positief geëvalueerd. Ze besluiten dat IDP van hoge kwaliteit is.

Het Steunpunt adviseert om IDP op te nemen in de toolkit valide toetsen van de overheid. Basisscholen zijn vanaf volgend schooljaar immers verplicht om bij de zesdeklassers op het einde van het schooljaar een valide toets af te nemen. Die moet minstens twee leergebieden omvatten. Vanaf 2018-2019 maakt de overheid de eisen nog strenger en moet de toets ten minste drie leergebieden omvatten. Scholen die deelnemen aan IDP, voldoen nu al aan de strengste eis. Lees meer in het persbericht.