Inschrijvingsrecht: financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen

20 november 2019

Gisteren publiceerde AgODi de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht. Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast geven ze ook duidelijkheid over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.

Net zoals vorig jaar kiest de overheid ervoor om aanmeldende scholen financieel te ondersteunen. De grootte van de ondersteuning is afhankelijk van het aantal leerlingen en van het feit of er al dan niet wordt samengewerkt binnen het grondgebied van een gemeente. Meer info over die financiële ondersteuning kun je vinden via de website van het departement.
 
Daarnaast is vanaf nu ook duidelijk op welke wijze de aanvragen (voor 15 december 2019) voor de aanmeldingsprocedure dienen te verlopen. Dat is anders voor het basisonderwijs dan voor het secundair onderwijs. Ook daarover vind je uitgebreide informatie op de website van AgODi:

 AgODi laat ons weten dat het meldingsformulier voor het buitengewoon basisonderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs nog in opmaak is. We hopen ook daarover snel duidelijkheid te krijgen.
 
De regels die je nu voor inschrijvingen moet volgen, vind je in: