Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 77

18 april 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • De Vlaamse Scholierenkoepel is op zoek naar 15 leerkrachten uit het secundair onderwijs (alle onderwijsvormen welkom) die het prototype van hun feedbackapp willen testen. 

  • MOS en Goodplanet organiseren de eerste buitenlesdag op 27 april 2017. Ze roepen alle leerkrachten basis en secundair op om het laatste lesuur van de voormiddag ’buiten te vliegen’.

  • Op 3 mei 2017 organiseert de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van UGent een studiedag rond onderzoekscompetenties in economie voor de leerkrachten secundair onderwijs.

  • De Vlaamse netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert op donderdag 14 september 2017 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken. Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in Handelingsgericht Werken (HGW) of Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD).

  • Op vrijdag 6 oktober 2017 vindt het 8ste TOL-congres: “Moeder waarom leRen wij? Recente inzichten over de behandeling van leerstoornissen en opvoedingsproblemen” plaats in het Concertgebouw van Brugge.

We ontvingen volgende vacature: