Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 58

13 oktober 2016

We ontvingen berichten over deze initiatieven:

  • Een oproep van de Koning Boudewijnstichting aan kleine lokale organisaties voor projectaanvragen die aanleunen bij de noden van mannen, vrouwen en kinderen die in armoede leven. De deadline is 15 december 2016.
  • Een oproep voor projecten voor de Meesterproef 2017 Erfgoed en herbestemming. Opdrachtgevers met herbestemmingsprojecten kunnen zich tot 30 november 2016 kandidaat stellen om in samenwerking met jonge ontwerpers frisse ideeën te genereren en vernieuwende resultaten neer te zetten. Dat alles in het kader van de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. 
  • Een uitnodiging voor de avant-première van Layla M, een film over radicalisering van Mijke De Jong op 7 november in Antwerpen.
  • Op 12 november 2016 organiseert het netwerk voor maatschappelijke inzet in Brussel van een aantal christelijke solidariteitsorganisaties een trefdag 'Een voet tussen de deur' met als doel de draagkracht in solidariteit te versterken ten dienste van de meest kwetsbare mensen.
  • Van 14 tot en met 16 november 2016 gaat het colloquium 'Omnes Gentes. Religie, ontwikkeling en bevrijding' door in Leuven. Dit colloquium wordt georganiseerd door de theologische faculteiten van de KU Leuven en de UCL, Lumen Vitae, Missio en het Netwerk Rechtvaardigheid en vrede. Dit jaar staan we stil bij de vijftigste verjaardag van 'Populorum Progressio'.
  • Het Vormingscentrum Guislain te Gent organiseert op 15 november 2016 samen met Odisee - Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschap een vorming over ‘moslimjongeren op school’.
  • Vlajo organiseert in elke provincie in samenwerking met Cego een aantal studiedagen rond ondernemend leren 'Leer kinderen vliegen met de vleugels van de toekomst!' tussen 21 november 2016 en 8 februari 2017.
  • De vraag ‘Moet er vrijheid zijn in onderwijs?’ is een actuele en uitdagende kwestie. Ze nodigt uit tot een symposium – een geanimeerde discussie of een ernstig gesprek over een urgente vraag die ons allen aanbelangt. Het symposium van de UCLL vindt plaats op 14 december 2016 in Leuven.