Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 132

12 september 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

 • Op woensdag 19 september 2018 vindt de zevende editie plaats van de actie ‘Breng je sportclub naar school’. Sport Vlaanderen, Moev, ISB en VSF roepen opnieuw alle leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Het is het ideale moment om jongeren te laten vertellen over hun mooiste sportmoment en zo ambassadeur te worden van hun sport op school. Scholen met de leukste sportfoto’s en sportverhalen van hun leerlingen maken kans op één van de 25sportieve prijzenpakketten.
 • Is de tijd van handboeken en krijt voorbij? Tijdens het wetenschapscafé 'Meesterapp. Onderwijstechnologie anno 2018' op 25 september 2018 in Gent kom je het te weten.
 • Op donderdag 27 september 2018 organiseert Thomas More een vormingsavond over het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs. Schrijf je in.
 • Op 10 oktober 2018 vindt de thema-avond 'Getekend Damiaan: met de nieuwe Damiaanstrip aan de slag in de klas' plaats.
 • De Week van het bos vindt dit jaar plaats van 14 tot 21 oktober 2018. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: het thema voor de leukste week van 2018 is ... RAVOTTEN! Alle educatieve opdrachten sluiten aan bij de eindtermen en kunnen zowel in het bos, als in de turnzaal of zelfs in de klas worden uitgevoerd. Ravot mee en win een bosexcursie met de Helden van Ketnet! Meer info op www.weekvanhetbos.be/indeklas.
 • Orbit vzw organiseert op 21 november 2018 de netwerkdag racisme keren: 'Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur'?
 • Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert op 22 en 23 november 2018 een conferentie over ‘Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact’. De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Bekijk het programma en schrijf je in.
 • SOK nodigt je uit op haar congres Interne kwaliteitszorg op school op vrijdag 7 december 2018 in Affligem. Elke school werkt aan kwaliteit. Kwaliteitszorg is ieders ding. Maar waarmee moet je rekening houden? Wat zijn belangrijke kenmerken van interne kwaliteitszorg? Op dit congres leer je over de diverse aspecten van kwaliteitszorg op school.
 • Alle leraren en leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs worden uitgenodigd deel te nemen aan de vijfde editie van de ‘Grote prijs voor sociologie’. Een uitdagende en leerrijke wedstrijd met een slotevent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven. 
 • Bestuurlijke optimalisering is een belangrijk, maar complex proces. Voor besturen die fuseren, stellen zich niet alleen inhoudelijke, maar ook juridische, personeelsgebonden, financiële, infrastructurele en andere meer technische uitdagingen. Een goede planning en organisatie van de fusie is dan ook noodzakelijk. Zo mogen besturen zeker niet vergeten om tijdig hun lopende contracten te bekijken en hun overdracht voor te bereiden. IC Verzekeringen wijst ons erop dat besturen er niet altijd aan denken om hun verzekeringsdossiers over te dragen. Vaak stellen zij pas vast dat zij dat vergeten zijn wanneer zich een schadegeval voordoet. Besturen die hun verzekeringsdossier bij IC Verzekeringen hebben, nemen in aanloop naar de fusie best tijdig contact op met hun directieafgevaardigde bij IC:
  • West-Vlaanderen: Régina Stappers en Peter De Maeseneer (r.stappers [at] icci.insure en p.demaeseneer [at] icci.insure)
  • Oost-Vlaanderen: Dirk Boesman (d.boesman [at] icci.insure)
  • Vlaams-Brabant: Véronique Dejaegher (v.dejaegher [at] icci.insure)
  • Antwerpen en Limburg: Patrick Vandermosten (p.vandermosten [at] icci.insure)

We ontvingen deze vacature van externen: