Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 122

17 mei 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

 • De Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding organiseert haar 45e nascholing voor het secundair onderwijs op 14, 15, 18 en 19 juni 2018 en op 18 juni 2018 voor het lager onderwijs. Het centrale thema dit jaar luidt 'Lichamelijke Opvoeding: een vak voor het leven'.
 • Op 14 juni 2018 kun je tijdens de Experience Vlerick evening gratis management workshops volgen in Gent. Voor al wie begaan is met het aanwakkeren van ondernemingszin of gewoon zelf ondernemend is ingesteld.
 • Op zondag 24 juni 2018 organiseert Kinderwens VZW in samenwerking met het gemeentebestuur van Zemst en theaterproductiehuis Farce Cancan een projectdag rond vruchtbaarheid, kinderwens en ouderschap. Als afsluiter wordt de nieuwe theatermonoloog ‘Kinderwens’ opgevoerd. Leraren van de laatste jaren secundair onderwijs kunnen de voorstelling gratis bijwonen. Verdere info is te vinden op de www.farcecancan.be en www.kinderwens.org. Uiteraard kunnen leraren zich inschrijven om de ganse projectdag mee te beleven via info [at] kinderwens.org.
 • Taal verbindt mensen! AFS ziet taal als een zinvol element binnen intercultureel leren. Daarom biedt AFS gratis Engelstalige interculturele vormingen aan die in het lessenpakket kunnen geïmplementeerd worden. Ontdek meer over ICL@school
 • UCLL organiseert een postgraduaat ‘School voor allen’ waar wordt ingezet op het uitbouwen van netwerken van zorg en ondersteuning, gedragen door de school. De postgraduaat is bedoeld voor ondersteuningsteams, CLB-medewerkers, directies, zorgcoördinatoren, leraren en alle betrokkenen in een schoolteam op weg naar inclusie.
 • Ontdek het begeleidingsaanbod van Kleur Bekennen voor volgend schooljaar:
  • Projectoproep: inhoudelijke en financiële ondersteuning voor zowel basis- als secundair onderwijs
  • Wereldburgerschap in de basisschool: inhoudelijke ondersteuning en uitwisseling met collega's uit andere scholen van het basisonderwijs
  • Buitengewone Wereldburgers: inhoudelijke ondersteuning en uitwisseling met collega's uit andere scholen van het buitengewoon secundair onderwijs

We ontvingen deze vacatures van externen: