Initiatieven Nederlands tweede taal (NT2) in de kijker

07 januari 2019

www.nt2020.be is de portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen.

Leraren en coördinatoren NT2 kunnen zich via die website inschrijven om deel te nemen aan nascholingssessies en lerende netwerken op maat. Ook het professionaliseringsaanbod NT2 van de universiteiten kun je via onze portaalsite raadplegen.

Graag plaatsen we de initiatieven voor januari nog een keer in de kijker:

Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in via de website en neem zeker ook even de tijd om de andere initiatieven te ontdekken op de website www.nt2020.be.