Inforonde bao en so Regio West-Vlaanderen, Torhout

11 juni 2019

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

Deze inforondes vinden plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.