Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap

22 september 2020

Eind juni vroegen we om de volgende documenten te bezorgen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

  • de overeenkomst (scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen)
  • de beslissing (scholengemeenschap onder één schoolbestuur) 
  • de statuten (bijkomend voor de scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen en een vzw als rechtsvorm)

Indien dit nog niet is gebeurd, stuur je de ingevulde documenten naar patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. De voorbeelddocumenten vind je op de PRO.-website Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so. Je kunt ook steeds je BOS-begeleider contacteren.

Let wel: we vragen NIET het meldingsformulier dat eerder gebruikt werd om de samenstelling van de scholengemeenschap aan te vragen bij de DPCC en te melden aan AGODI. Dit formulier is in ons bezit.