Indexering van de wettelijke tarieven van de Externe diensten voor 2017

06 maart 2017

De overheid maakte de minimumbijdragen voor prestaties van Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bekend. De tarieven werden geïndexeerd.

Voor wie met preventie-eenheden werkt, bedraagt een preventie-eenheid vanaf 2017: 153 euro

Het bedrag bedoeld voor de forfaitaire bijdrage is ook aangepast en is voor tariefgroep 1 (scholen en aangehechte internaten) gelijk aan 42,33 euro en voor tariefgroep 3 (autonome internaten) is dit 77,01 euro.

Tariefgroep 

Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers 

1

42,33 euro

2

61,71 euro

3

77,01 euro

4

97,41 euro

5

114,24 euro