Huursubsidie

26 oktober 2015

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nota goed onder de titel 'Uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidie m.b.t. schoolinfrastructuur'. Ondertussen werd over die nota verder van gedachten gewisseld. In het programmadecreet dat voor het einde van het jaar verwacht wordt, zal de huursubsidie decretaal verankerd worden.

Wat houdt die piste voor ons in? Hoe schatten we de haalbaarheid van de piste in? Lees hierover meer in bijgevoegd document over alternatieve financiering - huursubsidie.