Hoorzitting toekomstplan basisonderwijs – Vlaams Parlement

14 februari 2019

Al jarenlang klinkt vanuit het basisonderwijs de vraag naar meer omkadering en naar meer werkingsmiddelen. Daarom werkten de onderwijsverstrekkers samen met de syndicale partners aan een toekomstplan voor het basisonderwijs: Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs. Principes en ambities van de sociale partnersDe sociale partners hebben het toekomstplan basisonderwijs vandaag bij monde van Marianne Coopman en Patriek Delbaere toegelicht in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Je kunt de hoorzitting herbekijken.