Hoorzitting over nieuwe inschrijvingsdecreet

06 december 2018

Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen drukte als netwerkorganisatie haar appreciatie uit voor de maatregelen die worden genomen voor het gewoon onderwijs. Aangezien de krappe termijn van invoering reeds meermaals werd aangehaald, werd voor het gewoon onderwijs gefocust op twee knelpunten. Zo werd voor het basisonderwijs ingebracht dat de dubbele contingentering een keuze moet zijn voor het lokale niveau, eerder dan een verplichting. Voor het secundair onderwijs werd de nadruk gelegd op de wel erg late inschrijvingsdatum (29 mei). 

Het grootste deel van de interventie had betrekking op de pijnpunten voor het buitengewoon onderwijs:

  • inschrijving in chronologische volgorde
  • voorwaarden voor een goed werkend platform
  • de noodzaak van het verfijnen van de capaciteit tot op niveau van pedagogische eenheid en de fasen

Je kan de hoorzitting hier herbekijken.