Hoe zit dat nu met de klachtenregeling in het vrij katholiek onderwijs?

13 april 2016

Eerder al kondigden we aan dat we binnen het katholieke onderwijsnet werk hebben gemaakt van een procedure om eventuele klachten van leerlingen en ouders t.a.v. hun schoolbestuur te behandelen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal deze regeling voor alle school-, centrum- en internaatsbesturen in werking treden. Die aftrap wordt momenteel grondig voorbereid. KathOndVla zal voor het school-, centrum en internaatsreglement overigens in een tekstvoorstel voorzien via zijn respectieve modellen. Hier vind je alvast een beetje meer uitleg over het voorbereidend werk dat nog voor de boeg ligt. We nemen ons eveneens voor om je hierover verder nauwgezet op de hoogte te houden.