Hoe worden de verkiezingen georganiseerd?

13 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een transparante en objectieve verkiezingsprocedure. De regionale verkiezingscommissies organiseren de verkiezingen. De Stafdienst coördineert. 

De regionale verkiezingscommissie bestaat telkens uit de bisschoppelijk vicaris (bisschoppelijk gedelegeerde of bisschoppelijk afgevaardigde) en twee bestuurders die geen kandidaat zijn bij de COBES-verkiezingen. 

Dit is het overzicht van de vijf verkiezingscommissies:

​​

Samenstelling verkiezingscommissie

Antwerpen

 

Dirk Van Rossem + Dis Van Berckelaer

Jan Van Deuren

Guy De Herdt

Limburg

Jaak Janssen (vanaf 1 maart: Francis Loyens) + Pierre Colla

Jan Schreurs

Frans Loyens

Mechelen-Brussel

 

Jürgen Mettepenningen + Guido François

Lena Selleslagh

Patrick Vandewiele

Oost-Vlaanderen

Lieve Van Daele + Eddy van der Maelen

Wim Piryns

Geert De Coninck

West-Vlaanderen

An Quaghebeur + Ward Goudenhooft

Ria Delaere

Johan Lowyck