Hoe verlopen de verkiezingen vanaf 4 november?

24 oktober 2019

De voorzitter van het bestuur krijgt in de week van 4 november 2019 op zijn thuisadres een brief toegestuurd met:

  • de toelichting bij de stemprocedure
  • de regionale kieslijst

De kieslijsten van regio West-Vlaanderen en regio Limburg verspreiden we ook in de nieuwsbrief van 7 november 2019. We raden je aan om tijdens een bestuurdersvergadering tot de stemming over te gaan.

De voorzitter van het bestuur krijgt de kieslijst van de regio waarin het zeteladres van het bestuur gelegen is. Heb je zowel in regio Limburg als in regio West-Vlaanderen onderwijsinstellingen, dan kun je op eenvoudig verzoek gericht aan marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen" href="mailto:marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen" target="_blank">marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen de andere kieslijst krijgen.

Het stembiljet van het bestuur dient de betrokken verkiezingscommissie ten laatste op 2 december om 12 uur via de post te bereiken: 

  • regio Limburg: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Francis Loyens, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
  • regio West-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek