Hoe verhouden afwezigheden wegens ziekte (code Z) zich tot afwezigheden door quarantaine (code R)?

23 september 2020

Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.

Voor afwezigheden wegens ziekte (code Z) gelden de gewone regels. Deze zijn terug te vinden in BaO/2002/11, punt 4.2.1.1, SO/2005/04, punt 2.1.1 en SO/2002/05/buso, punt 2.1.1. Ouders kunnen hoogstens vier maal per schooljaar een ondertekende en gedateerde verklaring indienen dat hun kind afwezig is wegens ziekte, wanneer die periode niet langer is dan drie opeenvolgende kalenderdagen.

Tijdens de corona-epidemie gebruik je voor afwezigheden van een leerling door quarantaine de code R. Behalve wanneer het kind of iemand van het gezin behoort tot een risicogroep, kunnen deze afwezigheden gewettigd worden door een schriftelijke verklaring van de ouders. Dit lees je in NO/2020/01, punt 3. Deze schriftelijke verklaringen kunnen bovenop de vier ondertekende en gedateerde verklaringen van ouders voor afwezigheid wegens ziekte komen. Hier gelden geen beperkingen inzake duur en aantal van de afwezigheden zoals in geval van ziekte.