Hoe en wanneer stemmen?

07 juni 2019

Wie heeft stemrecht?

 • Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
 • Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.

Waar zijn er verkiezingen?

 • Er zijn verkiezingen in de regio's Antwerpen, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In de regio Limburg is er voor drie van de vier plaatsen één kandidaat voorgedragen. Zij zijn rechtstreeks verkozen. Voor één plaats is er geen kandidaat.

Hoe verlopen de regionale verkiezingen?

 • De verkiezingen verlopen per brief. Elke stemgerechtigde directeur ontvangt vanaf 7 juni een brief met de regionale kieslijst. 
 • De verkiezingen gaan over deze 4 vertegenwoordigers:
  • directeur van een doorstroomschool;
  • directeur van een campus- of domeinschool;
  • directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
  • directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 • Elke stemgerechtigde directeur heeft per categorie 1 stem. Hij maakt een keuze bij die categorieën waar er meerdere kandidaten zijn.
 • De stembiljetten worden uiterlijk op 18 juni om 12 uur bezorgd aan Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 • Indien nodig gebeurt de arbitrage door de regiodirecteur in samenspraak met het beleidsteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.