Het vrijwilligerswerk in het onderwijs

26 oktober 2015

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Tot nog toe was het onduidelijk hoe groot de omvang van het vrijwilligerswerk in België was. Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik een kwantitatieve analyse gemaakt. Meer dan 1,16 miljoen vrijwilligers zetten zich gratis in voor organisaties. Bijna 17% hiervan zet zich in als vrijwilliger voor een school.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankt dan ook de vele vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor ons katholiek onderwijs (als bestuurder, als leesmoeder, zwemouder, schildervader, opvangouder, begeleider, enz).

Momenteel wordt de bestaande Vrijwilligerswet, die tien jaar bestaat, geëvalueerd door de Hoge Raad Vrijwilligers. Wij houden u op de hoogte van eventuele bijsturingen.

Meer informatie over de studie van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be.