Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw werft een halftijdse tijdelijke pedagogisch directeur aan

07 september 2018

Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw is een katholieke school, gevestigd aan de Kapelsesteenweg 72, te 2930 Brasschaat. Het College bestaat uit een lagere school en een middelbare school.

Het schoolbestuur werft een halftijdse tijdelijke pedagogisch directeur (m/v) voor de middelbare school aan, met indiensttreding op 1 september 2018 en einddatum 30 juni 2020.

De kandidaturen worden uiterlijk op 22 september 2018 verwacht bij de voorzitter van het schoolbestuur, de heer Pierre Berger, Louislei 69, 2930 Brasschaat of per mail pierre [at] berger.be.